X CLOSE
New rules applying to cookies: In accordance with the EU directive and the applicable Polish law, we would like to inform you about the use of cookies on the website http://ete-europa.pl. If you consent to the storage and processing of cookies, please click "Close". If you do not agree, you can change your browser settings to not memorize cookies and go to Our Cookies Policy.
ETE - EUROPA
System on-line  Logowanie
   Języki / Holandia /

Europese Executietitel:

De Europese Executietitel voor onbetwistbare aanspraken werd ingevoerd met de Verordening nr. 805/2004 van het Europees Parlement.

Bereik van toepassing van de Verordening:

De Verordening nr. 805/2004 is op civiele en handelszaken van toepassing.

Uitspraken, op welke een verklaring van de Europese Executietitel verleend kan worden, zijn o.a. vonissen uit erkenning, vonissen bij verstek, vergelijken gesloten voor de rechtbank in de loop van procedure, gesloten bij verzoenende procedure en tengevolge van bemiddelingen, goedgekeurd door de rechtbank.


Documenten die het mogelijk maken om de procedure aan te spannen:

afschrift van de uitspraak dat voldoet aan voorwaarden die nodig zijn om de authenticiteit ervan vast te stellen

afschrift van de EET-verklaring dat voldoet aan voorwaarden die nodig zijn om de authenticiteit ervan vast te stellen

transcriptie van de EET-verklaring dan wel de vertaling ervan naar de voertaal van de staat van uitvoering.EET-verklaring in het Poolse recht.Artikel 7951

§ 1. Indien de executietitel in de vorm van uitspraak van de rechtbank, van vergelijk gesloten voor de rechtbank dan wel goedgekeurd door de rechtbank wel voldoet aan voorwaarden, bepaald in aparte voorschriften, geeft de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan of voor welke een vergelijk werd gesloten dan wel die het vergelijk heeft goedgekeurd, op verzoek van de schuldeiser, een verklaring af dat ze de Europese Executietitel vormen, verder genoemd „verklaring van de Europese Executietitel”.

§ 2. Indien het verzoek omtrent het afgeven van verklaring van de Europese Executietitel voor een andere executietitel geldt dan aangegeven in § 1, wordt - met betrekking tot het verzoek - door de Rayonsrechtbank beslist, in het district van welke de titel werd opgemaakt.

art. 7952

De beslissing met betrekking tot het afgeven van verklaring van de Europese Executietitel wordt door de uit één rechter bestaande rechtbank afgegeven.

art. 7953

§ 1. De beslissing omtrent de weigering om de verklaring van de Europese Executietitel af te geven, wordt uitsluitend aan de schuldeiser overhandigd.

§ 2. De schuldeiser heeft het recht om de beslissing omtrent de weigering om de verklaring van de Europese Executietitel af te geven, aan te klagen.

art. 7954

§ 1. In geval van vaststelling dat er bij aparte voorschriften een grondslag bestaat om de verklaring van de Europese Executietitel op te heffen, wordt die verklaring door de rechtbank die ze heeft afgegeven, op verzoek van de schuldenaar, opgeheven.§ 2. Het verzoek wordt binnen een maand ingediend vanaf de dag van overhandiging - aan de schuldenaar - van de beslissing omtrent het afgeven van de verklaring.§ 3. Indien het verzoek niet opgemaakt is op een formulier dat in aparte voorschriften bepaald is, moet het wel voldoen aan voorwaarden van het processchrijven en de omstandigheden aanwijzen, motiverende het verzoek.

§ 4. Vóór het opheffen van de verklaring zal de rechtbank de schuldeiser aanhoren.

§ 5. De beslissing met betrekking tot het opheffen van verklaring van de Europese Executietitel kan worden aangeklaagd.

art. 7955

§ 1. De bepalingen van artt. 7951 en 7952 worden respectievelijk toegepast op het afgeven van de in aparte voorschriften voorziene verklaringen omtrent het verlies dan wel de beperking van uitvoerbaarheid van de executietitel, voorzien met de verklaring van de Europese Executietitel. Het verzoek om zulke verklaring af te geven, kan ook door de schuldenaar worden ingediend.

§ 2. De beslissing met betrekking tot het afgeven van verklaring, van welke er sprake is in § 1, kan worden aangeklaagd.


Bijzondere voorwaarden van executie van uitspraken, voorzien met de EET-verklaring op het gebied van Polen.

Het verlenen aan de uitspraak, voorzien met de EET-verklaring, van clausule van uitvoerbaarheid is in Polen voorwaarde om de executie in te stellen; zodoende moet de clausuleprocedure voor de rechtbank worden uitgevoerd, conform de novellering van het W.v.B.R.

Om gedetailleerde informaties betreffende de samenwerking te verkrijgen, gelieve met ons in contact te komen.
 

Ważne informacje

Zakres zastosowania :

 

         Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

 
więcej
Pytania do naszych ekspertów
Centrum Obsługi
Europejskich Tytułów
Egzekucyjnych


ul. Miodowa 2b 65-602 Zielona Góra
Polska

tel. +48 68 477 57 76
fax. +48 68 414 11 52
Windykacja należności    Windykacja zagraniczna   Europejski nakaz Realizacja GRT Studio | strony internetowe