X CLOSE
New rules applying to cookies: In accordance with the EU directive and the applicable Polish law, we would like to inform you about the use of cookies on the website http://ete-europa.pl. If you consent to the storage and processing of cookies, please click "Close". If you do not agree, you can change your browser settings to not memorize cookies and go to Our Cookies Policy.
ETE - EUROPA
System on-line  Logowanie
   Jêzyki / Rumunia /

Titlu Executoriu European:


Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate a fost introdus prin Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European.


Domeniul de aplicare a Regulamentului:


Regulamentul 805/2004 se aplică în materie civilă și comercială. Hotărârile judecătorești pentru care pot fi emise certificate TEE sunt printre altele hotărârii judecătorești de recunoaștere, hotărârii judecătorești în mod implicit, acorduri încheiate în fața instanței judecătorești în cursul procedurii, încheiate în procedurile de conciliere și ca urmare de mediere, aprobate de către instanța de judecată.


Documente necesare pentru inițierea procedurii


- copie a hotărârii care îndeplinește condițiile necesare în vederea stabilirii autenticității sale


- copie a certificatului TEE care îndeplinește condițiile necesare în vederea stabilirii autenticității sale


- o transcriere a certificatului TEE sau o traducere a acestuia în limba oficială a Statului de executare.


Certificatul TEE în legislația poloneză.


Articolul 7951


§ 1. În cazul în care titlul executoriu, în forma unei hotărâri judecătorești, a acordului încheiat în fața unei instanțe judecătorești sau aprobate de către instanța judecătorească îndeplinește condițiile definite în prevederile distincte, instanța judecătorească care a emis hotărârea sau înainte căreia a fost încheiat un acord, sau care a aprobat acordul, la cererea creditorului emite un certificat că, ele constituie un titlu executoriu european, denumit în continuare "certificatul de titlu executoriu european".


§ 2. În cazul în care cererea pentru eliberarea certificatului de titlu executoriu european se referă la alt titlu executoriu decât cel indicat în § 1, cu privire la aplicarea cereri decide judecătoria în a cărei circumscripție acest titlu a fost elaborat.


art. 7952


Hotărârea privind eliberarea certificatului titlului executoriu european instanța judecătorească emite de completul compus dintr-un singur judecător


art. 7953


§ 1. Hotărârea de refuz a eliberării certificatului de titlu executoriu european se remite numai creditorului.


§ 2. Pe baza refuzului eliberării certificatului de titlu executoriu european creditorul are dreptul la un recurs.


art. 7954


§ 1. În cazul constatării, că sunt definite în prevederile distincte temei pentru abrogarea certificatului de titlu executoriu european, instanța judecătorească, care a emis-o, la cererea debitorului abrogă acest certificat.


§ 2. Cererea trebuie să fie depusă în termen de o lună de zile de la data remiterii către debitor a hotărârii despre eliberarea certificatului.


§ 3. În cazul în care cererea nu este elaborată pe formularul definit în prevederile distincte trebuie să îndeplinească cerințele actului de procedură procesuală cu indicarea circumstanțelor care justifică cererea.


§ 4. Înainte de a abroga certificatul instanța judecătorească va audia pe creditor.


§ 5. Hotărârea privind abrogarea de titlu executoriu european face obiectul unui recurs.


art. 7955


§ 1. Prevederile art. 7951 și 7952 se aplică corespunzător cu prevederile distincte a eliberării certificatelor de încetare sau limitare a fezabilității titlului executoriu susținut de un certificat de titlu executoriu european. Cererea pentru eliberarea unui asemenea certificat o poate depune și debitorul.


§ 2. Pentru hotărârea privind eliberarea certificatului despre care este vorba în § 1 există drept la recurs.


Condițiile speciale de Executare a hotărârilor însoțite de certificatul TEE pe teritoriul Poloniei


În Polonia, condiția pentru inițierea executării este conferirea hotărârii însoțite de un certificat TEE o clauzulă de aplicabilitate, prin urmare, trebuie să se desfășoare o procedură de clauză în fața instanței în conformitate cu Codul de procedură civilă modificat


Pentru informații detaliate privind cooperarea, vă rugăm să ne contactați.

Ważne informacje

Zakres zastosowania :

 

         Rozporzčdzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może byæ nadane zaœwiadczenie ETE sč m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sčdem w toku postêpowania, zawarte w postêpowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sčd.

 
wiêcej
Pytania do naszych ekspertów
Centrum Obsługi
Europejskich Tytułów
Egzekucyjnych


ul. Miodowa 2b 65-602 Zielona Góra
Polska

tel. +48 68 477 57 76
fax. +48 68 414 11 52
Windykacja należnoœci    Windykacja zagraniczna   Europejski nakaz Realizacja GRT Studio | strony internetowe