X CLOSE
New rules applying to cookies: In accordance with the EU directive and the applicable Polish law, we would like to inform you about the use of cookies on the website http://ete-europa.pl. If you consent to the storage and processing of cookies, please click "Close". If you do not agree, you can change your browser settings to not memorize cookies and go to Our Cookies Policy.
ETE - EUROPA
System on-line  Logowanie
   Języki / Finlandia /

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste:


on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta.


Soveltamisala


Tätä asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Tätä asetusta sovelletaan myös eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettuja tuomioita, tuomioistuimessa tehtyjä sovintoja tai virallisia asiakirjoja koskevan muutoksenhaun johdosta annettuihin ratkaisuihin.


Eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettavat täytäntöönpanoasiakirjat:


– tuomiosta sellainen jäljennös, joka täyttää tarvittavat vaatimukset sen aitouden toteamiseksi;


– eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta sellainen jäljennös, joka täyttää tarvittavat vaatimukset sen aitouden toteamiseksi;


– tarvittaessa transkriptio eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta tai sen käännös täytäntöönpanevan jäsenvaltion viralliselle kielelle.


Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste Puolan laissa:


795 1 artikla


§ 1. Jos täytäntöönpanoperuste, joka on tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai virallinen asiakirja täyttää menettelyä koskevia vähimmäisvaatimuksia, tuomioistuimen, joka on antanut tuomion, hyväksynyt sovinnon tai jossa sovinto on tehty, on annettava velallisen pyynnöstä eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus, joka kutsutaan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen todistukseksi.


§ 2. Jos hakemus eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen todistuksesta koskee muuta kuin kohteessa 1. annettua täytäntöönpanoperustetta, hakemuksesta päättyy käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpano on tehty.


795 2 artikla


Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen todistusta koskeva päätös antaa tuomioistuin, jossa on vain yksi käräjätuomari.

795 3 artikla


§ 1. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen todistusta koskeva kielteinen päätös on oltava annettu tiedoksi ainoastaan velalliselle.


§ 2. Velallisella on mahdollisuus hakea eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen todistusta koskevaan kielteiseen päätökseen muutosta valitusmenettelyssä.

795 4 artikla


§ 1. Jos todetaan, että on olemassa syy eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttamiseen, eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen julkaissut tuomioistuin, peruuttaa todistuksen velallisen hakemuksen perusteella.


§ 2. Hakemus on jätettävä kuukauden aikana eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen toimittamisesta velalliselle.


§ 3. Jos hakemus on tehty vakiomuotoisen lomakkeen muodossa, sen pitää täyttää tarvittavat vaatimukset tai osoittaa ne edellytykset, jotka ovat hakemuksen tarpeen.


§ 4. Ennen todistuksen peruuttamista, tuomioistuimen on kuunneltava velallisen perusteita.


§ 5. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen todistuksen peruuttamiseen voi hakea valitusta.

795 5 artikla


§ 1. Artiklat 795 1 ja 795 2 sovelletaan soveltuvin osin hakemuksiin, jotka koskevat eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen toteuttavuuden oikaisemista tai peruuttamista. Hakemuksen todistuksen toteuttavuudesta saa jättää myös velallinen.


§ 2. Todistuksen päätökseen, josta mainitaan§ 1, voi hakea vaitusta.


Erikoisolosuhteet eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanomenettelystä Puolan alueella


Täytäntöönpanomenettelyn ehtona on ”toteuttavuuden klausuuli” eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen päätöksessä, joten toteuttavuusmenettely on oltava suoritettu siviililain uudistuksen mukaisesti.


Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisää tietoa.

Ważne informacje

Zakres zastosowania :

 

         Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

 
więcej
Pytania do naszych ekspertów
Centrum Obsługi
Europejskich Tytułów
Egzekucyjnych


ul. Miodowa 2b 65-602 Zielona Góra
Polska

tel. +48 68 477 57 76
fax. +48 68 414 11 52
Windykacja należności    Windykacja zagraniczna   Europejski nakaz Realizacja GRT Studio | strony internetowe