X CLOSE
New rules applying to cookies: In accordance with the EU directive and the applicable Polish law, we would like to inform you about the use of cookies on the website http://ete-europa.pl. If you consent to the storage and processing of cookies, please click "Close". If you do not agree, you can change your browser settings to not memorize cookies and go to Our Cookies Policy.
ETE - EUROPA
System on-line  Logowanie
   Języki / Grecja /

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος :


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις.


Πεδίο εφαρμογής:


Ο κανονισμός αριθμ. 805/2004 εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.Οι αποφάσεις που να μπορεί να πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος είναι μεταξύ άλλων: απόφαση βάσει αποδοχής, ερήμην απόφαση, συμβιβαστική συμφωνία ενώπιον δικαστηρίου κατά την αγωγή ή σε συμφιλίωση και ως αποτέλεσμα μεσολαβής που πιστοποιήθηκε από το διακστήριο.


Ελάχιστα έγγραφα που επιτρέπουν εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου


αποστολή της απόφασης,


αποστολή του πιστοποιητικού του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου,


εφόσον απαιτείται, μεταγραφή του πιστοποιητικού του εκτελεστού ευρωπαϊκού τίτλου ή μετάφραση του τίτλου αυτού στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εκτέλεσης ή σε άλλη γλώσσα που το εν λόγω κράτος αποδέχεται στο πλαίσιο αυτό.


ΠιστοποιητικούΕυρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου


Άρθρο 7951


§ 1. Εάν εκετελεστός τίτλος σε μορφή της απόφασης δικαστηρίου, της συμβιβαστικής συμφωνίας ενώπιον δικαστηρίου ή της συμφιλίωσης που πιστοποιήθηκε από το διακστήριοεκπληρώνει τους όρους που ορίζονατι στις ειδικές διατάξεις, το δικαστήριο, που έκδωσε την απόφαση ή ενώπιον του οποίου συνάφθηκε η συμφωνία ή το δικαστήριο που πιστοποίησε τη συμφωνία, μετά από την αίτηση του πιστώτη, εκδίνει τη δ’ηλωση που λέει ότι τα παραπάνω αποτελούν το Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο λεγόμενη στη συνέχεια «Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου».


§ 2. Εάν η αίτηση έκδοσης του Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου αφορά μια απόφαση που δεν περιλαμβάνεται στην § 1, τότε για το αντικείμενο της αίτησης αποφασίζει το πρωτοδικείο του οποίου αρμοδιότητα έχει εφαρμογή σε ορισμένη περιοχή.


Άρθρο 7952


Η απόφαση για αντικείμενο του Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου εκδίδεται από το πρωτοδικείο που έχει ένα μέλος (μονομελές δικαστήριο).


Άρθρο 7953


§ 1. Η απόφαση για άρνηση της έκδοσης του Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου παραδίδεται μόνο στον πιστώτη.


§ 2. Ο πιστώτης έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία άρνησης της έκδοσης του Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου.


Άρθρο 7954


§ 1. Σε περίπτωση διεξακρίβωσης ότι υπάρχει βάση αναίρεσης του Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου που ορίζεται στις άλλες ειδικές διατάξεις, το δικαστήριο που έκδωσε το πιστοποιητικό αυτό το αναιρεί μετά από την αίτηση του πιστώτη.


§ 2. Η αίτηση υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την ημέρα παραλαβής της απόφασης για το Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου στον πιστώτη.


§ 3. Εάν η αίτηση δεν συντάχτηκε στα έντυπα που ορίζονται στις ειδικές διατάξεις, τότε πρέπει να εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις ενός δικαστηκού εγγράφου και να αναφέρει όλες τις περιστάσεις που αξιολογούν την αίτηση αυτή.


§ 4. Πριν την αναίρεση του πιστοποιητικού το δικαστήριο εκδικάζει τον πιστώτη.


§ 5. Παρέχεται δικαίωμα παραγγελία του αντικειμένου της αίρεσης του Πιστοποιητικού Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου.


Άρθρο 7955


§ 1. Οι διατάξεις του άρθρου 7951 και του άρθρου 7952 εφαρμόζονται αναλόγως στη έκδοση προβλεπομένων από ειδικές νομιές διατάξεις πιστοποιητικών απώλειας ή περιορισμού εκτέλεσης του εκετελεστού τίτλου συνδυασμένο με το Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο. Αίτηση για τέτοιου τύπου πιστοποιήτικό μπορεί να υποβάλλεται ακόμη από τον πιστώτη.


§ 2. Παρέχεται δικαίωμα δικαίωμα καταγγελίας της απόφασης για αντικείμενο έκδοσης του πιστοποιητικού που αναφέρεται στην § 1.


Ειδικές ελάχιστες προϋποθέσεις Εκτέλεσης αποφάσεων συνδυασμένων με το Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο στο έδαφος της Πολωνίας


Στην Πολωνία προϋπόθεση ενεργοποίησης της εκτέλεσης είναι απόφαση συνδυασμένη με το Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο με ρήτρα εκτελεστού τίτλου. Τότε πρέπει να γίνει η δίκη για ρίτρα ενώπιον του δικαστηρίου σύμφωνα με τροποποίηση του πολωνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.


Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Ważne informacje

Zakres zastosowania :

 

         Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

 
więcej
Pytania do naszych ekspertów
Centrum Obsługi
Europejskich Tytułów
Egzekucyjnych


ul. Miodowa 2b 65-602 Zielona Góra
Polska

tel. +48 68 477 57 76
fax. +48 68 414 11 52
Windykacja należności    Windykacja zagraniczna   Europejski nakaz Realizacja GRT Studio | strony internetowe