X CLOSE
New rules applying to cookies: In accordance with the EU directive and the applicable Polish law, we would like to inform you about the use of cookies on the website http://ete-europa.pl. If you consent to the storage and processing of cookies, please click "Close". If you do not agree, you can change your browser settings to not memorize cookies and go to Our Cookies Policy.
ETE - EUROPA
System on-line  Logowanie
   Języki / Litwa /

Europos vykdomasis raštas:


Neginčytinų reikalavimų Europos vykdomasis raštas, sukurtas Europos Parlamento reglamentu Nr. 805/200.


Reglamento taikymo sritis:


Reglamentas Nr. 805/2004 yra taikomas civilinėse ir komercinėse bylose. Sprendimais, kuriems gali būti išduotas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas, gali būti, visų pirma, sprendimai atsakovui pripažinus ieškinį, sprendimai už akių, susitarimai, sudaryti teisme proceso metu, sudaryti taikos sutartimi ir tarpininkavimo būdu, patvirtinti teismo.


Dokumentai, leidžiantys pradėti procedūrą


− autentiškumui nustatyti būtinas sąlygas atitinkančią teismo sprendimo kopiją


− autentiškumui nustatyti būtinas sąlygas atitinkančią Europos vykdomojo rašto pažymėjimo kopiją


− Europos vykdomojo rašto pažymėjimo transkripciją arba jo vertimą į valstybės narės, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, valstybinę kalbą.


Europos vykdomojo rašto pažymėjimas Lenkijos teisėje.


7951 straipsnis


§ Jeigu vykdomasis dokumentas, turintis teismo sprendimo, teisme sudarytos arba teismo patvirtintos taikos sutarties pavidalą, atitinka atskiruose aktuose nustatytas sąlygas, teismas, kuris priėmė sprendimą arba kuriame buvo sudaryta ar kurio patvirtinta taikos sutartis, kreditoriaus prašymu išduoda pažymėjimą, kad tai yra Europos vykdomasis dokumentas, toliau vadinamą „Europos vykdomojo rašto pažymėjimu“.


2 § Jeigu prašymas išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą yra dėl kitokio vykdomojo dokumento nei nurodytas 1§, dėl prašymo sprendžia rajono teismas, kurio ribose buvo priimtas tas dokumentas.


7952 str.


Sprendimą dėl Europos vykdomojo rašto pažymėjimo išdavimo priima teismas, susidedantis iš vieno teisėjo.


7953 str.


§ Sprendimas, kuriuo atsisakoma išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą, įteikiamas tiktai kreditoriui.


§ Kreditorius turi teisę apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą.


7954 str.


§ Nustačius, jog egzistuoja atskiruose teisės aktuose numatytas pagrindas anuliuoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą, jį išdavęs teismas skolininko prašymu anuliuoja tokį pažymėjimą.


§ Prašymas teismui yra pateikiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo išduoti pažymėjimą įteikimo skolininkui dienos.


§ Jeigu prašymas teismui yra parengtas nesinaudojant atskirais teisės aktais nustatyta forma, jis turi tenkinti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus ir atspindėti prašymą pagrindžiančias aplinkybes.


§ Prieš anuliuodamas pažymėjimą teismas išklauso kreditorių.


§ Sprendimas dėl Europos vykdomojo rašto pažymėjimo anuliavimo gali būti skundžiamas.


7955 str.


§ 7951 ir 7952 str. nuostatos yra taikomos išduodant teisės aktuose numatytus atskirus pažymėjimus apie vykdomojo dokumento, kuriam yra suteiktas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas, atitinkamai vykdomosios galios netekimą arba apribojimą. Prašymą teismui dėl tokio pažymėjimo išdavimo gali paduoti taip pat skolininkas.


§ Sprendimas dėl pažymėjimo, apie kurį kalbama 1 §, išdavimo gali būti skundžiamas.


Specifinės sprendimų, kuriems yra išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimai, vykdymo sąlygos Lenkijoje


Lenkijoje sąlyga, reikalinga vykdymui inicijuoti, yra viešas sprendimo, kuriam yra išduotas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas, paskelbimas vykdytinu, taigi būtina atlikti paskelbimo vykdytinu procedūrą teisme, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso novelizacija.


Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie bendradarbiavimą, susisiekite su mumis.

Ważne informacje

Zakres zastosowania :

 

         Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

 
więcej
Pytania do naszych ekspertów
Centrum Obsługi
Europejskich Tytułów
Egzekucyjnych


ul. Miodowa 2b 65-602 Zielona Góra
Polska

tel. +48 68 477 57 76
fax. +48 68 414 11 52
Windykacja należności    Windykacja zagraniczna   Europejski nakaz Realizacja GRT Studio | strony internetowe