X CLOSE
New rules applying to cookies: In accordance with the EU directive and the applicable Polish law, we would like to inform you about the use of cookies on the website http://ete-europa.pl. If you consent to the storage and processing of cookies, please click "Close". If you do not agree, you can change your browser settings to not memorize cookies and go to Our Cookies Policy.
ETE - EUROPA
System on-line  Logowanie
   Języki / Łotwa /

Eiropas izpildes rīkojums:


Eiropas izpildes rīkojums neapstrīdētiem prasījumiem tika ieviests ar Eiropas Parlamenta Regulu Nr. 805/2004.


Regulas piemērošanas apjoms:


Regula 805/2004 piemērojama civillietās un komerclietās.

Nolēmumi, par kuriem var tikt izdots EIR raksts ir, tostarp, spriedumi, kuros atzītas prasības, aizmuguriskie spriedumi, izlīgumi, kas noslēgti tiesvedības gaitā, [izlīgumi] kas noslēgti samierināšanas procesā un mediācijas rezultātā, un kurus apstiprinājusi tiesa.


Dokumenti, kas padara iespējamu procesa uzsākšanu


nolēmuma noraksts, kas atbilst priekšnoteikumiem, kas nepieciešami, lai konstatētu tā autentiskumu

EIR raksta noraksts, kas atbilst priekšnoteikumiem, kas nepieciešami, lai konstatētu tā autentiskumu

Rraksta transkripcija, vai tā tulkojums izpildes valsts valodā.


EIR raksts Polijas tiesībās.


7951.pants

§ 1. Ja izpildes rīkojums tiesas nolēmuma veidā, vai tāda izlīguma veidā, kas noslēgts vai apstiprināts tiesā, izpilda prasības, kas noteiktas atsevišķās normās, tiesa, kas pieņēmusi nolēmumu vai kurā noslēgts izlīgums, vai kura apstiprinājusi izlīgumu, pamatojoties uz kreditora pieteikumu, izsniedz apliecinājumu, ka tie ir Eiropas izpildes rīkojums, turpmāk saukti „Eiropas izpildes rīkojuma raksts”.

§ 2. Ja pieteikums par Eiropas izpildes rīkojuma raksta izsniegšanu attiecas uz citu izpildes rīkojumu nekā tas norādīts pirmajā daļā, pieteikumu pēc būtības izskata tā rajona tiesa, kuras rajonā raksts ir izsniegts.

7952.pants

Lēmumu par Eiropas izpildes rīkojuma raksta izsniegšanu tiesa pieņem viena tiesneša sastāvā.

7953.pants

§ 1. Lēmums par atteikumu izsniegt Eiropas izpildes rīkojuma rakstu tiek izsniegts tikai kreditoram.

§ 2. Kreditoram ir tiesības pārsūdzēt lēmumu par atteikumu izsniegt Eiropas izpildes rīkojuma rakstu.

7954.pants

§ 1. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka pastāv atsevišķās normās noteikts pamats atcelt Eiropas izpildes rīkojuma rakstu, tiesa, kura to izsniegusi, pamatojoties uz debitora pieteikumu, atceļ šo rakstu.

§ 2. Pieteikumu iesniedz viena mēnešā laikā no dienas, kad debitoram izsniegts lēmums par raksta izsniegšanu.

§ 3. Ja pieteikums nav iesniegts uz atsevišķās normās noteiktās veidlapas, tad tam jāatbilst procesuālā iesnieguma prasībām un tajā jānorāda apstākļi, kas pamato pieteikumu.

§ 4. Pirms raksta atcelšanas tiesa uzklausīs kreditoru.

§ 5. Lēmums par Eiropas izpildes rīkojuma raksta atcelšanu ir pārsūdzams.

7955.pants

§ 1. 7951. un 7952.panta normas tiek atbilstoši piemērotas atsevišķās normās norādīto rakstu par neispējamību vai ierobežotu iespējamību izpildīt izpildes rīkojumu, par kuru izsniegts Eiropas izpildes rīkojuma raksts, izpildei. Pieteikumu par šāda raksta izsniegšanu var iesniegt arī debitors.

§ 2. Lēmums par pirmajā daļā minētā raksta izsniegšanu ir pārsūdzams.


Īpaši nolēmumu, par kuriem izsniegts EIR raksts, Izpildes nosacījumi Polijas teritorijā

Polijā priekšnoteikums izpildes uzsākšanai ir izpildes klauzulas piešķiršana nolēmumam, par kuru izsniegts EIR raksts, līdz ar to ir nepieciešams veikt klauzulas procesu tiesā saskaņā ar CPL grozījumiem.

Ja vēlies saņemt sīkāku informāciju par sadarbību, sazinies ar mums.


 

Ważne informacje

Zakres zastosowania :

 

         Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

 
więcej
Pytania do naszych ekspertów
Centrum Obsługi
Europejskich Tytułów
Egzekucyjnych


ul. Miodowa 2b 65-602 Zielona Góra
Polska

tel. +48 68 477 57 76
fax. +48 68 414 11 52
Windykacja należności    Windykacja zagraniczna   Europejski nakaz Realizacja GRT Studio | strony internetowe