X CLOSE
New rules applying to cookies: In accordance with the EU directive and the applicable Polish law, we would like to inform you about the use of cookies on the website http://ete-europa.pl. If you consent to the storage and processing of cookies, please click "Close". If you do not agree, you can change your browser settings to not memorize cookies and go to Our Cookies Policy.
ETE - EUROPA
System on-line  Logowanie
   Języki / Słowenia /

Evropski nalog za izvršbo


Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov je bil uveden z Uredbo št. 805/2004 Evropskega Parlamenta.


Področje uporabe uredbe:


Uredba 805/2004 se uporablja za civilne in gospodarske zadeve. Sodne odločbe, ki pridobijo potrdilo o ENI, so med drugimi sodbe na podlagi pripoznave, zamudne sodbe, sodne poravnave sklenjene pred sodiščem v teku postopka, med spravnim postopkom in kot izid mediacije, potrjene od sodišča.


Dokumenti, ki omogočijo začetek postopka


- kopija sodne odločbe, ki izpolnjuje pogoje nujne za določitev njene verodostojnosti


- kopija potrdila o ENI, ki izpolnjuje pogoje nujne za določitev njene verodostojnosti


- transkripcija potrdila o ENI ali prevod v uradni jezik Države izvršbe.


Potrdilo o ENI v poljski zakonodaji.


795. člen


§ 1. Če nalog za izvršbo v obliki odločbe sodišča, sodne poravnave sklenjene pred sodiščem ali potrjene od sodišča izpolnjuje pogoje, določene v posebnih predpisih, sodišče, ki je izdalo sodno odločbo ali pred katerim je bila sklenjena sodna poravnava ali ki je potrdilo sodno poravnavo, na zahtevo upnika izda potrdilo, da ta predstavlja evropski nalog za izvršbo, v nadaljevanju „potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo”.


§ 2. Če zahteva za izdajo potrdila o evropskem nalogu za izvršbo zadeva drugi nalog za izvršbo, kot omenjen v § 1, o predmetu zahteve odloča okrajno sodišče, v območju katerega je bil nalog sestavljen.


795. člen


Sklep v zadevi izdaje potrdila o evropskem nalogu za izvršbo izdaja sodišče v sestavi enega sodnika.


795. člen


§ 1. Sklep o zavrnitvi izdaje potrdila o evropskem nalogu za izvršbo se vroči izključno upniku.


§ 2. Upnik se lahko pritoži zoper sklep o zavrnitvi izdaje potrdila o evropskem nalogu za izvršbo.


795. člen


§ 1. V primeru, da se ugotovi, da obstaja podlaga za razveljavitev potrdila o evropskem nalogu za izvršbo, določena v posebnih predpisih, sodišče, ki ga je izdalo, na zahtevo dolžnika to potrdilo razveljavi.


§ 2. Zahtevo se prijavi v roku 1 meseca od dne vročitve dolžniku sklepa o izdaji potrdila.


§ 3. Če zahteva ni sestavljena v obrazcu določenem v posebnih predpisih, mora izpolnjevati pogoje vloge in predstavljati okoliščine, ki razlagajo zahtevo.


§ 4. Pred razveljavitvijo potrdila sodišče zasliša upnika.


§ 5. Je mogoče vložiti pritožbo zoper sklep v zadevi razveljavitve potrdila o evropskem nalogu za izvršbo.


795. člen


§ 1. Predpisi členov 795 in 795 se uporabljajo smiselno za izdajo določenih v posebnih predpisih potrdil o izgubi izvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti naloga za izvršbo, ki je pridobil potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo. Zahtevo za izdajo takšnega potrdila lahko vloži tudi dolžnik.


§ 2. Je mogoče vložiti pritožbo zoper sklep v zadevi izdaje potrdila, o katerem v § 1.


Posebne pogoje Izvršbe odločb, ki so pridobile potrdilo o ENI na območju Poljske


Na Poljskem pogoj za začetek izvršbe je razglasitev izvršljivosti za odločbo, ki je pridobila potrdilo o ENI, torej je treba izvesti postpoek izvršljivosti pred sodiščem, skladno s spremembami zakonika o civilnem postopku.


Prosimo, da nas kontaktirate za podrobnejše informacije zadevajoče sodelovanje.

Ważne informacje

Zakres zastosowania :

 

         Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

 
więcej
Pytania do naszych ekspertów
Centrum Obsługi
Europejskich Tytułów
Egzekucyjnych


ul. Miodowa 2b 65-602 Zielona Góra
Polska

tel. +48 68 477 57 76
fax. +48 68 414 11 52
Windykacja należności    Windykacja zagraniczna   Europejski nakaz Realizacja GRT Studio | strony internetowe